Foto: Karel Janda  

Děkujeme za poskytnutí fotografií.