Stáhnout

 

Písma svědčí o Ježíši.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 5:39-47. - Bible21 (0:00)

Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte. Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" 

 

Jan 1:1    (1:00)

   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

 

 První list Petrův 4:17. (5:30)

   Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? 

 

 Jan 10:30. (13:00)

   Já a Otec jsme jedno." 

 

Římanům 3:23. (16:30)

    všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;