Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Otec, který plní svá zaslíbení.

 

Svědectví naší sestry Evy Liscové o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

Tereza Šímová a její svědectví z evangelizace.   (2:30)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Římanům 9:9   (4:00)

   Slovo zaslíbení zní takto: ‚V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.‘

 

 Galatským 4:23   (7:00)

   Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení.

  

Jeremjáš 1:12   (9:30)

   Pán mi řekl: „Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“

 

 První list Korintským 2:9   (17:30)

   Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

 

Židům 10:23   (19:00)

   Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

 

 Genesis 15:1-6   (28:00)

   Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Pánovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Pane, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ Pán však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Pánovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th