Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

 Duch svatý nebuduje kult

osobnosti žádného člověka. 

 

Svědectví naší sestry Markéty Březinové o tom jak se setkala s Ježíšem.   (0:00)

   

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolské 16:16-25   (9:00)

   Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: „Tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit.“ Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.

 

Jan 10:30   (11:30)

   Já a Otec jsme jedno.“

 

První list Korintským 9:20   (17:00)

   Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem.

 

 Zjevení Janovo 2:29 (20:00)

   Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

 

Žalm 39:7   (24:30)

   Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.

 

 Skutky 5:29   (28:00)

   Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.

 

Jan 8:50   (38:00)

   Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí.

 

 Druhý list Korintským 5:16   (44:30)

   A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th