Stáhnout

 

 

 

Bůh je láska.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 22:36-39. - Bible21 (4:00)

   "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' 

 

První list Korintským 13:1-8. - Bible21 (9:00)

   Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. 

 

První list Korintským 13:13 - Bible21. (10:00)

   Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. 

 

První list Janův 3:18 - Bible21. (11:00)

   Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. 

 

Jakub 2:26. (11:30)

   Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

Jan 15:13 - Bible21. (14:30)

   Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 

 

 První list Janův 4:18. (17:00)

   Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.