Stáhnout 

 

Naslouchejme dětem, neboť jejich je království nebeské.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

Marek 10:13-16      (0:00)
     Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 
 
Marek 10:15    (13:00)
      Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."
 
Marek 8:36       (26:30)
       Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 
 
Marek 10:10      (32:00)
      V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali.