Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

Bůh je pastýř.

  

 

Radek Žižka, svědectví z evangelizace.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 23:1-6 - Bible21   (2:30)

   Žalm Davidův. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Pánově po dlouhý, věčný čas.

 

 Jan 1:18   (4:30)

   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

 

Jan 14:28   (10:30)

  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

 

Filipským 2:6   (18:00)

   Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

 

Lukáš 13:18-19   (20:00)

   Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci."

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th