Stáhnout

 

SangyeeNam

Smysl křesťanského života.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

 

Židům 10:7.    (6:00)
       Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.' 
 
Matouš 9:35.   (11:30)
       Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. 
 
Matouš 9:37.   (14:30)
      Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." 
 
Skutky 13:52.   (20:00)
       Ale učedníci byli naplnění radostí a Duchem svatým. 
 
Skutky 14:1.    (20:30)
       Totéž se stalo v Ikoniu: Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagógy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. 
 
Skutky 14:15-17.   (25:30)
      a volali: "Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí."