Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

Ježíš je cesta.

  

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Jan 14:1-11 - Bible21   (0:00)

   „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“ „Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“ „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.

 

Druhý list Korintským 13:5   (9:00)

   Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

   

Jan 5:17   (19:00)

   On však jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji."

 

Jan 11:25-26   (23:00)

   Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

 

 Job 33:24   (29:30)

   tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: "Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné."

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th