Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

 Svědectví sestry Markéty.   (0:00)

Rozpomeň se, komu jsi uvěřil.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 16:24   (7:00)

   Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

 

List Filipským 2:7-8   (14:00)

   nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

 

Žalm 139:8   (29:30)

   Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

 

První list Janův 4:19   (32:00)

   My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th