Stáhnout

 

Společné shromáždění v Horšovském Týně.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolské 2:2   (22:00)

   Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

 

Skutky apoštolské 2:14   (29:00)

   Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:

 

Skutky apoštolské 2:37   (45:00)

   Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“