Vytisknout

 

Stáhnout

 

Jeho naděje neklame.

 

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Římanům 5:5    (0:00)

„Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval.“

 

 Římanům 8:24    (1:30)

 „Byli jsme totiž spasení nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje.Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?“

 

Matouš 12:21    (2:30)

   „ A v Jeho jménu bude naděje národů.“

 

První list Korintským 13:13   (6:00)

 „ Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojce; ale největší z nich je Láska.“

 

První list Korintským 3:11    (8:00)

    „Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.“

 

Římanům 8:15    (9:30)

   „ Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba Otče!“ 

 

Židům 11:6    (16:30)

V Bibli se píše: „ a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají.“

 

Filipským 2:6:11   (22:30)

   „Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.!“ 

 

První list Korintský 11:23-29    (28:00)

   Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi.Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu.Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.

 

Zobrazení: 340