Stáhnout

Kdo plní Boží vůli, trvá na věky.

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 První list Janův 2:12-17 - Bible21. (0:00)
   Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. 
 
Jan 15:14 - Bible21 (6:30)
    Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 
 
Zjevení 2:7 - Bible21   (10:30)
   Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji.
 
První list Korintským 15:28 - Bible21    (14:00)
   Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.
 
Židům 10:37-39 - Bible21    (30:30)
   "Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně.