Vytisknout

Stáhnout 

 

Dveře jsou otevřeny.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

Skutky 16:23-34    (0:00)
    Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal.  On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády.  Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.  Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.  Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli.  Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!"  Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.  Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"  Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."  A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.  Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.  Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.  
 
Jan 3:16    (18:00)
   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  
 
Matouš 10:8    (19:00)
   Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
 
První list. Korintským 12:31    (21:30)
   Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:   
 
Skutky 16:29    (24:30)
    Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.  
 
Marek 2:5    (26:00)
   Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."
Zobrazení: 219