Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Bůh zná vše.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 147:1-11   (2:00)

   Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pán buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Pán se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. Pějte Pánu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Pán má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

 

Jób 37:16   (4:00)

   Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?   

 

První list Janův 3:20   (4:30)

   ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!

 

 První list Korintským 3:19   (8:00)

   Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘

 

Žalm 139:1-7   (8:30)

   Pro předního zpěváka. Davidův, žalm . Pane, zkoumáš mě a znáš mě . Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Pane, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?

 

Žalm 34:18-19   (15:00)

   Ty, kdo úpěli, Pán slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Pán je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th