Stáhnout 

 

Kříž je nástrojem vítězů!

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

Matouš 16:24-28     (0:00)
     Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím." 
 
Jan 6:63      (5:30) 
     Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. 
 
Matouš 16:24       (11:00)
       Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 
 
Matouš 16:27     (16:00) 
     Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. 
 
Matouš 6:21      (16:30)
    Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. 
 
Matouš 16:26       (17:00)
    Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? 
 
Marek 13:1-2      (17:30)
      A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všec
 
Druhý list Korintským 4:18b     (24:00)
      nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 
 
Přísloví 16:9       (29:30)
      Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Pán.