Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 16   (0:00)

   Pamětní zápis ; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Pravím Pánu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím , těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: „Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy . Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Pán je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Pane. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Dobrořečím Pánu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Pána stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Filipským 2:21   (4:30)

   všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. 

 

Žalm 16:8-9   (8:00)

   Pána stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,

 

Skutky 16:6   (10:30)

   Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.

 

První list Korintským 7:31  (13:00)

     a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.   (Bible21)

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th