Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

 

Stáhnout

 

Ježíš je chléb života.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 6:30-37   (0:30)

   Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

 

Jan 8:32   (6:30)

    Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

 

Židům 12:6   (10:00)

   Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘

 

Láska znamená znát Boha tak, jako ho zná Syn.   (10:30)

 

Exodus 16:15   (14:00)

   Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (To je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Pán za pokrm.

 

Jan 4:22   (14:30)

   Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.

 

Jan 8:56   (16:00)

   Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“

 

Zjevení Janovo 12:9   (17:30)

   A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

 

První list Tesalonickým 5:19   (25:30)

   Plamen Ducha nezhášejte,

 

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th