Designer: Joomla 3.2 Templates Free

Stáhnout

 Martin Juha - Krátké povzbuzení.  (0:00)

Učedníci Ježíše Krista vyhánějí démony.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolské 19:13-16   (2:30)

   Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.

 

Lukáš  22:3   (19:30)

   Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.

 

Matouš 16:18   (21:30)

   A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

 

Leviticus 26:13   (30:00)

   Já jsem Pán, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.“

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th