Kázání 2017: 

2017-01-08 Petr Březina - Obnovme se duchovním smýšlením

2017-01-15 Jolana Horváthová - Rozpomeň se, komu jsi uvěřil

2017-01-22 Petr Březina - Stát před Otcem v jednotě ducha

2017-01-29 Petr Březina - Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského

2017-02-05 Petr Březina - Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus

2017-01-12 Jaroslav Šídlo - Všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše

2017-02-12 Petr Březina - Ježíš je chléb života

2017-02-19 Petr Březina - Učedníci Ježíše Krista vyhánějí démony

2017-02-26 Edward Pawlowski - Společné shromáždění v Horšovském Týně

2017-03-05 Jolana Horváthová - Bůh který mění srdce v každé situaci

2017-03-12 Petr Březina - Bůh pro kterého je možné vše

2017-03-19 Petr Březina - V Ježíši Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi

2017-03-26 Petr Březina - Duch svatý vydává svědectví o Ježíši

2017-04-02 Petr Březina - Bible je cesta k věčnému životu

2017-04-09 Petr Březina - Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím

2017-04-16 Petr Březina - Kain obětoval a Ábel také obětoval

2017-04-23 Jolana Horváthová - Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého

2017-04-30 Petr Březina - Člověk nesmí klesat na mysli

2017-05-07 Petr Březina - Bůh který nepřijímá svědectví od člověka

2017-05-14 Jaroslav Šídlo & Petr Březina - Žijte jako děti světla

2017-05-21 Petr Březina - Duch svatý nebuduje kult osobnosti žádného člověka

2017-05-28 Alan Carlin - Pohleďte na Ježíše (Společné shromáždění v Holýšově)

2017-06-04 Petr Březina - Bůh nikomu nestraní

2017-06-11 Petr Březina - Bůh, který se slitovává

2017-06-18 Petr Březina - Bůh, který je láska

2017-06-25 Jolana Horváthová - Pravda která nás činí a učiní svobodnými

2017-07-02 Petr Březina - Jeden Bůh a Otec všech

2017-07-09 Jolana Horváthová - Otec, který plní svá zaslíbení

2017-07-16 Petr Březina - Obnovte se duchovním smýšlením

2017-07-23 Petr Březina - Bůh je vítěz

2017-07-30 Jaroslav Šídlo - Každý má své Getsemane

2017-08-06 Petr Březina - Bůh je věčný život

2017-08-13 Petr Březina - Víra která se osvědčuje v desátcích

2017-08-20 GyoJin Choo - Bůh zná vše

2017-08-27 Choo Kyungok - Člověk, který stál před Bohem (Společné shromáždění v Plzni)

2017-09-03 Petr Březina - Církev, která je obdařena Duchem svatým

2017-09-10 Jolana Horváthova - Bůh, který se nemění, aneb desátky - ustanovení Boží

2017-09-17 Jurek Lazarczyk - Služba jeden druhému (Do českého jazyka tlumočí ThDr. Tadeáš Firla)

2017-09-24 Petr Březina - Ježíš je život, který byl u Boha

2017-10-01 Petr Březina - Ježíš je cesta

2017-10-08 Petr Březina - Církev je chrámem Ducha svatého

2017-10-15 Jaroslav Šídlo - Desátek je cesta k Bohu

2017-10-22 Petr Březina - Církev, která ovládá svůj jazyk

2017-10-29 Petr Březina - Ježíš Kristus je Boží služebník

2017-11-05 Jolana Horváthová - Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus

2017-11-12 Petr Březina - Bůh je pastýř

2017-11-19 David Price & Kelton Black - Vítězství je za dveřmi (Společné shromáždění v Horšovském Týně)

2017-11-26 Petr Březina - Bůh který hledá víru

2017-12-02 Petr Březina - Bůh který je svobodný

2017-12-10 Petr Březina - Bůh, který je na počátku, Bůh, který je na konci

2017-12-17 Jaroslav Šídlo - Bůh má vždy ten nejlepší plán

2017-12-24 Petr Březina - Člověk který stojí před Bohem

2017-12-31 Petr Březina - Na počátku bylo slovo

 

Semináře 2017:

2017-01-21 Petr Březina - Seminář: Změna myšlení skrze Ducha svatého - 1. část

2017-01-21 Sangyee Nam - Seminář: Změna myšlení skrze Ducha svatého - 2. část

2017-01-21 Sangyee Nam - Seminář: Změna myšlení skrze Ducha svatého - 3. část

2017-04-01 Markéta Březinová - Seminář pro ženy: Vím, kdo jsem? - 1.část

2017-04-01 Markéta Březinová - Seminář pro ženy: Vím, kdo jsem? - 2.část

2017-09-16 Jurek Lazarczyk - Seminář na téma: Láska k místnímu sboru - 1.část (Do českého jazyka tlumočí ThDr. Tadeáš Firla)

2017-09-16 Jurek Lazarczyk - Seminář na téma: Láska k místnímu sboru - 2.část (Do českého jazyka tlumočí ThDr. Tadeáš Firla)

2017-09-16 Jurek Lazarczyk - Seminář na téma: Láska k místnímu sboru - 3.část (Do českého jazyka tlumočí ThDr. Tadeáš Firla)