Na této stránce Vás budeme průběžně informovat

o misijní službě našich sourozenců Březinových,

která bude probíhat v Srbském městě Sombor.

Brezinovi 2