Na této stránce Vás budeme průběžně informovat

o misijní službě našich sourozenců Březinových,

která bude probíhat v Srbském městě Sombor.

 

Číslo účtu na Petra Březinu: 249047736/0300

Brezinovi 2