Základem naší vize je tento verš:

Marek 10/13–14

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“

V tomto verši je zjevné, že učedníci děti podceňovali a nechtěli, aby Ježíše rušily. Nepovažovali je totiž za natolik důležité, aby k Němu mohly přistupovat. Ale Ježíš se rozhněval, že učedníci takto přemýšlejí. Protože kdo jiný, než sám Bůh, který je Stvořitel, by měl rozhodnout o tom, kdo k Němu může nebo nemůže přistoupit.

° A proto se i my snažíme a chceme dětem vytvořit ty nejlepší podmínky, aby k Pánu mohly přistupovat.

° Nechceme děti jen zabavit. Naopak, nabízíme jim plnohodnotný čas, kdy se setkávají s Pánem skrze chvály, modlitby, kreativní vyučování Božích principů a prostředí, které je pro ně připraveno.

° Naší vizí je, aby prostory konkrétně vyhovovaly jejich věku a potřebám. Vytváříme pro ně program přizpůsobený jejich schopnostem a porozumění.

° Přejeme si, aby se to vše stalo semínkem živé víry, ze kterého vzejdou učedníci Ježíše Krista, ne pouze náboženské osoby.